syrove nite v

  • čerstvé, údené
  • Zákaznícke balenia: 0,17; 0,42; 1 Kg
  • Doba spotreby: 30 dní čerstvé, údené